"S,"

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

But it's not for you.

Ama senin için değil.

There is so much that I can do to help you, and there's much that you can do to help us.

Sana yardım edebileceğim bir çok şey var, ve senin de bize yardım edebileceğin bir çok şey var.

No, no, that's not for me.

Hayır, bu benim için değil.

No, no, it's not that.

Hayır, hayır, bu o değil.

No no no no, that's not right.

Hayır, hayır, hayır. Bu doğru değil.

But it's for you

Ama bu senin için

And, listen, there's one more thing there's one more thing I have to tell you.

Ve, dinle, bir şey daha var sana söylemem gereken, bir şey daha var.

No, no, no. It's not that.

Hayır, hayır, bunun için değil.