'Grease'

And we don't have a grease man anymore, because he's in a bag somewhere.

Ve artık kayıp bir adam yok, çünkü artık bir çantada, bir yerlerde.

The Grease Band and myself thank you all very much, indeed.

Grease Grubu ve ben size gerçekten çok teşekkür ederiz.

Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consuela, Giant Chicken and Greased-up Deaf Guy!

Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert Jillian, Consuela, Dev Tavuk, Yağlanmış Sağır Adam!

Just hand me a sack of flour and bacon grease

Bana sadece bir çuval un ve yağ vermen yeterli

There's grease under his finger Fingernails.

Tırnaklarının altında yağ Yağ var.

Shut up, grease monkey!

Kapa çeneni yağlı maymun!

This was behind the same refrigerator written in grease.

Bu aynı buzdolabının arkasında yağ ile yazılıydı.

Of course with grease!

Tabii ki yağ ile!

No grease on the other side, huh?

Diğer tarafta yağ yok demek ha?

You only got one choice: grease him.

Tek bir seçeneğin var: öldür onu.