ýnýmlar

And many people around the world korkmasýna olu maya started ý ýnýmlar causes.

Ve dünya çapında pek çok insanın korkmasına sebep olan ışınımlar oluşmaya başladı.