English-Turkish translations for AIDS:

yardım · AİDS · other translations

We also found translations for word AİDS in Turkish.

AIDS yardım

Aiding and abetting, harboring a fugitive and my personal favorite, grand-theft chopper.

Bir kaçağa yardım ve yataklık ve en sevdiğim, helikopter hırsızlığı.

You realize aiding and abetting is a serious crime, right?

Yardım ve yataklığın ciddi bir suç olduğunun farkındasınız değil mi?

Jerry Is there a first aid kit?

Jerry ilk yardım çantası var mı?

Click to see more example sentences
AIDS AİDS

Yeah, we all want to thank you for the aids and herpes epidemic.

Evet, hepimiz aids ve uçuk salgını için teşekkür etmek istiyoruz.

Hey, Kool-Aid, put that little jalapeño back in your pants, ese.

Hey, Kool-Aid, şu küçük "jalapeño"yu geri pantolonuna sok, ese.

And they serve warm Kool-Aid.

Ve sıcak Kool-Aid servisi yaparlar.

Click to see more example sentences