English-Turkish translations for African:

Afrika · Afrikalı · zenci · siyahi · other translations

African Afrika

Are you a real doctor, medical doctor, or some kind of African witch doctor with spells and such?

Gerçek bir doktor tıp doktoru ya da bir çeşit Afrika cadı doktor büyü ve böyle?

If hundreds of african-american protestors get arrested, It's news, and that's good for you.

Yüzlerce Afrika kökenli Amerikalı protestocu tutuklanırsa, bu bir haber olur ve senin için iyi olur.

No, that's your African name.

Hayır, bu senin Afrika adın.

Click to see more example sentences
African Afrikalı

Like a little African child

Afrikalı küçük bir çocuk gibi

A little African boy, handsome like you.

Küçük bir Afrikalı, senin gibi yakışıklı.

He's a South African scientist and mercenary.

Güney Afrikalı bir bilim adamı ve paralı asker.

Click to see more example sentences
African zenci

No, Carla, an African-American club.

Hayır Carla, bir zenci klubü.

I'm a black African-American.

Siyah zenci bir Amerikalıyım.

Nigger, Negro, black African-American.

Zenci, siyah "Afrika kökenli Amerikalı.

African siyahi

Give us an African-American Spider-Man!

Bize siyahi bir Örümcek Adam verin!

Craig Hill was African-American.

Craig Hill de siyahi biri.