Aksel

Poor Aksel is still helpless and in intensive care.

Zavallı Aksel hala yoğun bakımda çaresiz bir şekilde yatıyor.

But three members of the board openly back Aksel Bruun.

Ama yönetim kurulunun üç üyesi açıkça Aksel Bruun'u destekliyor.

We used to call that "Aksel Bruun's evil stare".

Biz buna "Aksel Bruun'un şeytani bakışı" derdik.

Aksel Bruun is still our leader.

Aksel Bruun hala bizim liderimiz.

and this morning Aksel found peace.

Bu sabah da Aksel huzura kavuştu.

Aksel Bruun's condition is critical.

Aksel Bruun'un sağlık durumu kritik.

Give me your rabbit, Aksel.

Tavşanını bana ver, Aksel.

Aksel and are flying home today.

Aksel ve ben bugün eve dönüyoruz.

I suggest that Finsen take over Aksel's interview tomorrow.

Aksel'in yapması gereken görüşmeyi Finsen'in üstlenmesini öneriyorum.

You know Spex and Aksel Winther.

Spex'i tanıyorsunuz ve Aksel Winther.