Alexander

We married and had three children twin boys, Andrew and Alexander and then later, a little girl, Jennifer.

Evlendik ve üç çocuğumuz oldu. İkizlerimiz, Andrew ve Alexander, ve sonra da küçük bir kız, Jennifer.

Twin boys, Andrew and Alexander, and then later, a little girl, Jennifer.

İkizlerimiz, Andrew ve Alexander, ve sonra da küçük bir kız, Jennifer.

Dutch george, ellen darling and now this alexander guy. you think there's a connection.

Dutch George, Ellen Darling, şimdi de bu Alexander denen adam. Aralarında bir bağlantı var dersiniz?

Alexander Joseph Luthor this court finds you guilty on all counts of crimes against humanity.

Alexander Joseph Luthor. Bu mahkeme seni, insanlığa karşı işlediğin bütün suçlardan suçlu bulmuştur.

This is like Alexander Graham Bell saying, "Watson, come here.

Bu Alexander Graham Bell'in "Watson, buraya gel." demesi gibi.

There's this thing. Alexander Graham Bell invented it.

Şurada Alexander Graham Bell'in icat ettiği bir şey var.

Does the name chase alexander mean anything to you?

Chase Alexander ismi sana bir şey ifade ediyor mu?

Yeah, this is a message for Dr. Alexander Adams.

Evet, Dr. Alexander Adams için bir mesaj bırakacağım.

But Kate and Nathan and Alexander,

Kate, Nathan ve Alexander mevzusu

My name is Alexander, and I'm the expert in bad days.

Benim adım Alexander, ve ben kötü günler konusunda uzmanım.