Alice

Alice, I'm you and I have something very important to say to you.

Alice, ben senim ve sana çok önemli bir şey söyleyeceğim..

And, Alice how nice to see you again.

Ve Alice seni tekrar görmek ne hoş.

What about you and alice? there is no me and alice.

Sen ve Alice ne olacak? Ben ve Alice diye bir şey yok.

Her sister had the voice but Alice was a gentle soul, a sweet and a gentle soul.

Kız kardeşinin sesi çok iyiydi. Ama Alice'in nazik bir ruhu vardı. Tatlı ve nazik bir ruh.

Alice, I know you're trying to be a perfect parent but, honey, there's no such thing.

Alice, biliyorum mükemmel bir ebeveyn olmaya çalışıyorsun ama tatlım, böyle bir şey yok.

Oh and Alice? How nice to see you again.

Bu arada Alice, seni tekrar görmek ne kadar güzel.

And now there's a new Alice here.

Ve şimdi de burada yeni bir Alice var.

I'm Alice, and this is my voice, and I'm the boss.

Ben Alice'im, ve bu benim sesim, ve ben patronum.

Thank you so much for this lovely party, Alice.

Bu güzel parti için çok teşekkürler Alice.

Alice told me so many nice things about you.

Alice bana senin hakkında çok hoş şeyler anlattı.