Amanda

Amanda Tanner is blackmailing you, which means that Olivia Pope is blackmailing you.

Amanda Tanner sana şantaj yapıyor. Bu da demek oluyor ki Olivia Pope şantaj yapıyor.

He might be willing to sacrifice himself for Amanda, but I'm not willing to let him.

O Amanda için kendini feda etmek istiyor olabilir ama ben ona izin vermeyeceğim.

This is Agent Booth and Dr. Brennan, they want to ask you about Amanda.

Bunlar Ajan Booth ve Dr. Brennan, Amanda hakkında bir şey sormak istiyorlar.

Mrs. Grayson came by a couple times to check on her, offer money, but Amanda refused to see her.

Bayan Grayson onu kontrol etmeye bir kaç kez geldi. Para teklif etti ama Amanda onu reddetti.

Amanda got me a gift, a very nice gift, and I happen to like it, all right?

Amanda bana bir hediye aldı, çok hoş bir hediye, ben de seviyor gibi yapıyorum, tamam mı?

Amanda, one more day, and I promise, everything is gonna be fine.

Amanda, bir gün daha ve sonra söz veriyorum her şey düzelecek.

This is Amanda, a very close, old friend of mine.

Bu Amanda. Benim çok yakın, eski bir arkadaşım.

Because that is exactly what Amanda is doing right now.

Çünkü Amanda şu anda tam olarak bunu yapıyor.

Amanda died eight months ago and I just

Amanda sekiz ay önce öldü ve ben

I'm sorry, Amanda, but maybe this is a good thing.

Üzgünüm Amanda ama, belki de iyi bir şeydir bu.