Amortization

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

Faiz ve Vergi Hariç Aşınma ve Amortisman Kazancın.

Earnings Before Interest, Taxes and Amortization.

Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Gelirler.