Angela

There's Hodgins and Angela and it looks like Clark is doing a very good job, but

Hodgins, Angela ve Clark orada çok iyi bir yapıyorlar gibi görünüyor ama

This is Detective Sergeant Angela Young.

Bu Dedektif Çavuş Angela Young.

About a year later, Angela and her husband disappeared.

Yaklaşık bir yıl sonra, Angela ve kocası, ortadan kayboldu.

If Angela really is your neighbor, which I doubt, then that child was very lucky.

Eğer Angela senin gerçekten komşunsa, ki bundan şüpheliyim, o zaman o çocuk gerçekten çok şanslı.

Detective Sergeant Angela Young.

Dedektif Çavuş Angela Young.

But Angela is kind and bright and beautiful and curious

Ama Angela çok nazik, zeki, güzel ve meraklı

First, Gerald Webber shot last week in Queens and Angela Miller shot this morning in Brooklyn.

İlki, Gerald Webber. Geçen hafta Queens'de vuruldu. Bu da bu sabah Brooklyn'de vurulan Angela Miller.

I think a better question is, what happened to Angela?

Sanırım, daha iyi bir sorum var Angela'ya ne oldu?

He's going to have a lifetime of prosperity, and I'm sure he and angela will be very happy.

Bir ömür boyu refah içinde olacak ve eminim Angela ve o çok mutlu olacaklar.

Yeah, but only because angela asked for a personal favor.

Evet ama Angela, özel bir iyilik istediği için.