We also found translations for word Arizona in Turkish.

Arizona

At home, I fight with Arizona, and then I come here and fight with Becca, and now I'm fighting with you.

Evde Arizona ile kavga ediyorum, ve sonra buraya gelip Becca ile kavga ediyorum, ve şimdi seninle kavga ediyorum.

This is Kyle Conrad, your brother and border patrol officer on the Arizona border.

Bu Kyle Conrad, senin erkek kardeşin ve Arizona sınırında sınır devriye memuru.

That's all of San Diego, Southern California, Nevada. Arizona, Hoover Dam, Lake Mead, Lake Powell.

Bu San Diego, Güney Kaliforniya, Nevada Arizona, Hoover Dam, Mead Gölü ve Powell Gölü'nün tamamı demek.

John McCain wins the New Hampshire primary, a huge comeback for the Senator from Arizona.

John McCain New Hampshire'de birinci geldi. Bu, Arizona'lı Senatör için büyük bir geri dönüş.

Do you know anything about Arizona and that nurse Colleen?

Arizona ve şu Colleen denen hemşire hakkında bir şey biliyor musun?

There's a tennis club in Ohio and a Raven River hospital in Arizona.

Ohio'da bir tenis kulübü Arizona'da da bir Raven River Hastanesi var.

Bowie White, this is Carson Red, Arizona.

Bowie Beyaz, burası Carson Kırmızı, Arizona.

He's got a wife Carol and four kids back in Arizona.

Arizona'da Carol adında bir karısı ve dört çocuğu var.

Ellroy Streeter has already sent a plane ticket and a rental car key to Lincoln's Arizona P.O. box.

Ellroy Streeter, Lincoln'ın Arizona'daki posta kutusuna bir uçak bileti ve bir kiralık araba anahtarı gönderdi bile.

But it's like a black barbie doll in Arizona.

Ama bu Arizona'daki siyahî bir Barbie bebek gibi.