Arkady

There's a big space symposium in town this week, so we stay at Huxley to see Arkady.

Bu hafta şehirde büyük bir uzay sempozyumu var biz de Arkady'i görmek için burada kalıyoruz.

Arkady Balagan, Tyler Kirkpatrick, formerly of NASA now my copilot.

Arkady Balagan, Tyler Kirkpatrick önceden NASA'daydı, şimdi benim yardımcı pilotum.

Well, I'm working for grandmaster Arkady Balagan

Ben büyük usta Arkady Balagan için çalışıyorum.

Ray, this is Arkady Balagan Her husband.

Ray, bu da Arkady Balagan kocası.

What do you think, Arkady?

Sen ne düşünüyorsun, Arkady?

Arkady, this is not about you.

Arkady, bu seninle ilgili değil.

Arkady Balagan, this is Ray.

Arkady Balagan, bu Ray.

Screenplay: Arkady STRUGATSKY, Boris STRUGATSKY Based upon the story "Roadside Picnic

Screenplay by Arkady STRUGATSKY and Boris STRUGATSKY based upon the story "Roadside Picnic

I've never seen Arkady that worried.

Arkady'i hiç bu kadar endişeli görmemiştim.

Arkady, nana Faye.

Arkady, nana Faye.