English-Turkish translations for Asian:

Asyalı, Asyalı. · Asya · other translations

Asian Asyalı, Asyalı.

Are you gonna keep calling her "Asian me," because it's becoming a problem for me.

Ona "Asyalı ben" demeye devam edecek misin? Çünkü benim için bir sorun oluyor.

Rich Asian businessmen now pay thousands for one in costume.

Zengin asyalı işadamları bir tanesi için binlerce ödeme yapıyorlar.

Follow me, my Asian brother.

Beni izle Asyalı kardeşim.

Click to see more example sentences
Asian Asya

Look, I'm an experienced businessman with a long history in Asian countries.

Bak, ben Asya ülkeleriyle uzun bir geçmişi olan deneyimli bir işadamıyım.

Is that an old Asian recipe?

Eski bir Asya tarifi mi?

She's not even Asian.

O hatta Asya değil.

Click to see more example sentences