Awarded

Featuring Dana Dobbs senior correspondent, Kip Kendall and award-winning anchor, Norm Archer.

Görüntüde Dana Dobbs Kıdemli muhabir, Kip Kendall Ve ödüllü haber sunucusu, Norm Archer.

Good evening, ladies and gentlemen and welcome to St. Joseph's Annual Basketball Awards Dinner.

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar St. Joseph'in Geleneksel Basketbol Ödülleri yemeğine hoşgeldiniz.

Unfortunately, Jessica couldn't be with us tonight so I'll accept this award on her behalf.

Malesef Jessica bu akşam bizimle olamadı.. bu yüzden bu ödülü onun adına kabul edeceğim.

Which is why I can't accept this award from you tonight.

İşte bu yüzden bu akşam bu ödülü kabul edemem.

And I am grateful for this award, and I thank everyone very much.

Bu ödül için de minnetarım ve hepinize çok teşekkür ediyorum.

The New York City Police want to give me a lifetime achievement award.

New York Şehir Polisi bana yaşam boyu başarı ödülü vermek istiyor.

And now to present the award for the best film,

Ve şimdi en iyi film ödülünü takdim etmek için,

He just won an award, and You broke his leg

O sadece bir ödül kazandı ve sen onun ayağını kırdın.

Thank you very much for this amazing award.

Bu harika ödül için çok teşekkür ederim.

I'd like to thank you for this award.

Bu ödül için size teşekkür etmek istiyorum.