Babs

Please, Babs, come in and give me some eggs.

Lütfen, Babs, gel ve birkaç yumurta ver bana.

It's just a birthday present, Babs.

Sadece bir doğum günü hediyesi, Babs.

Christian, Frederick, Wolfgang, Anna, Babs, Susanne and Walter.

Christian, Frederick, Wolfgang, Anna, Babs, Susanne ve Walter.

And congrats again, Babs.

Ve tekrar tebrikler, Babs.

You too. And congrats again, babs.

Sana da ve tekrar tebrikler, Babs.

Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consuela, Giant Chicken and Greased-up Deaf Guy!

Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert Jillian, Consuela, Dev Tavuk, Yağlanmış Sağır Adam!

'"Babs Johnson, a trailer, Phoenix, Maryland.

'"Babs Johnson, bir karavan, Phoenix, Maryland.

Babs, just give her the application please.

Babs, sadece ona başvuru formunu ver, lütfen.

And you are Babs Johnson, aren't you?

Ve siz de Babs Johnson'sınız, öyle değil mi?

What do you say, Babs?

Sen ne diyorsun, Babs?