Bareil

The day after the incident, Vedek Bareil came to visit him.

Olaydan bir gün sonra, Vedek Bareil onu ziyarete geldi.

Because Bareil will be there.

Çünkü Bareil de orada olacak.

Vedek Bareil is an honourable man.

Vedek Bareil onurlu bir adam.

It's for Vedek Bareil actually.

Aslında, Vedek Bareil için.

You don't need Bareil anymore.

Artık Bareil'e ihtiyacın yok.

Vedek Bareil. It's good to see you.

Vedek Bareil, seni görmek ne hoş.

Major Kira is in love with Vedek Bareil.

Binbaşı Kira Vedek Bareil'e aşık. Çok sürmez.

Be careful, Bareil.

Dikkatli ol, Bareil.

I hope so, Vedek Bareil.

Umarım öyledir, Vedek Bareil.

Remember that, Bareil.

Bunu unutmayın, Bareil.