Barnacles

I am the true spirit of Chatham a drunken fisherman named Barnacle Barb.

Ben Chatham'ın gerçek ruhuyum Barnacle Barb adında sarhoş bir balıkçı.

Evidently, what is true of the barnacle is true of all creatures, even humans.

Besbelli ki, kaya midyesi için doğru olan şey bütün canlılar, hatta insanlar için bile doğru.

That that barnacle! But Raymond wants to talk to you

Bu iğrenç bir olay. ama Raymond seninle konuşmak istiyor.

These guys are more barnacle covered and sunburned than Dee and Frank.

Bu heriflerde Dee ve Frank'ten daha fazla kaya midyesi ve güneş yanığı var.

Then where'd all that rust and those barnacles come from?

Peki o zaman, bu pas ve midyeler nereden geldi?

Blistering barnacles What's that noise?

Kabarcıklı midyeler! Bu ses ne böyle?

'Billions of bilious blue blistering barnacles in a thundering typhoon!

Şiddetli bir tayfunda milyarlarca sarımsı mavi midye kabarcıkları!

Barnacle larvae settle, along with miniature predators.

Midye larvaları, minyatür bir yırtıcı ile birlikte.

Blue blistering barnacles!

Mavi kabarcıklı midyeler!

It's Red Rackham's barnacles!

Bu Kızıl Rackham'ın lombarı.