Beck

I know it's hard, Beck, but this will be good for us, you know?

Zor olduğunu biliyorum Beck ama bu ikimiz için de iyi olacak anlıyor musun?

A few years ago, a boy like Rusty Beck

Birkaç yıl önce, Rusty Beck gibi bir çocuk

Is there something you'd like to tell me, Beck?

Bana söylemek istediğin bir şey mi var, Beck?

Now, the question is, Mr. Beck what's good for your business?

Sorun şu Bay Beck sizin işiniz için iyi olan ne?

This isn't a game, Beck.

Bu bir oyun değil, Beck.

For now, Martin Elliot is your problem, and Rusty Beck is mine.

Şu an için, Martin Elliot sizin sorununuz, Rusty Beck benim.

This isn't your house, Beck.

Burası senin evin değil, Beck.

You ever see this guy with Miller Beck?

Miller Beck ile bu adamı hiç gördün mü?

Morris Beck was a great businessman and a great humanitarian.

Morris Beck harika bir adamı ve harika bir yardımseverdi.

This ain't your house, Beck.

Bu senin evin değil, Beck.