Bella

Charles and Theresa, Bella and Jacob.

Charles ve Theresa, Bella ve Jacob

And Anthony Bella, the guy that plays Nicky Caesar?

Ve Anthony Bella, Nicky Sezar'ı oynayan adam?

Fighting is not good for Bella.

Kavga Bella için iyi değil.

General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus as I said before.

General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus daha önce dediğim gibi.

It's just a story, Bella.

Bu sadece bir hikaye, Bella.

Bella, I love you. And I am a werewolf.

Bella, seni seviyorum ve ben bir kurt adamım.

This is my wife, Bella.

Bu da benim karım Bella.

Then one night, Uncle Louie called Aunt Bella.

Sonra bir gece Louie amca, Bella halayı aradı.

He left you, Bella He didn't want you anymore Remember?

Seni terk etti, Bella. Seni istemiyor, hatırladın mı?

But, Bella, I would never, ever do that.

Ve Bella, ben asla ama asla sana bunu yapmam.