Benton

Mr. Benton is very nice, but there are too many ghosts walking around.

Bay Benton çok iyi biri ama etrafta dolanan çok fazla hayaletler var.

It's a pleasure to finally meet you, Mr. Benton.

Sonunda sizinle tanışmak büyük bir zevk, Bay Benton.

Yeah, I'm Dr. Peter Benton.

Evet, ben Dr. Peter Benton.

Mr. Benton worries too much, and so do you.

Bay Benton çok fazla endişe ediyor. ve sen de öyle.

Dr. Benton, what are you still doing in here?

Dr. Benton, hâlâ burada ne işiniz var?

Dr. Peter Benton, surgical Resident.

Dr. Peter Benton, cerrahi hekim.

Is Dr. Benton coming tomorrow?

Dr. Benton yarın geliyor mu?

Good afternoon to you, Dr. Benton.

Size de iyi günler, Dr. Benton.

Miss Chapman, I'm Dr. Benton.

Bayan Chapman, ben Dr. Benton.

Where's Dr. Benton?

Dr. Benton nerede?