English-Turkish translations for Bible:

İncil · kutsal · other translations

Bible İncil

It's very beautiful. But it's not a Bible.

Bu çok güzel, ama bir İncil değil.

This is your Bible now.

Artık bu senin İncil'in.

As the Bible tells us, He is a jealous God.

İncil'in de söylediği gibi, o kıskanç bir Tanrı.

Click to see more example sentences
Bible kutsal

Not even in the Holy Bible.

Kutsal İncil'in içinde bile yok.

Rowley, this thing is like a bible.

Rowley, bu kutsal kitap gibi bir şey.

Yeah, that's the bible.

Evet, o kutsal kitap.

Click to see more example sentences