Bindler's

And have these incidents continued since Mr Bindler's disappearance?

Ve bu olaylar Bay Bindler'in kayboluşundan bu yana sürüyordu?

Mr Bindler's also staying here.

Bay Bindler da burada kalıyor.

That's Mr Bindler's bedtime snack.

O Bay Bindler'in yatma zamanı atıştırması.