Birds

Oh, jack, I know this is important to you, But it is just a bird.

Jack, bunun senin için önemli olduğunu biliyorum ama o sadece bir kuş.

You may know something about birds but you know nothing about the history of your country.

Ama kuşlar hakkında bir şey biliyor olabilirsin. Ama ülkenin tarihi kuşlar hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Yeah, it sounds like a rock, it doesn't sound like a bird.

Evet, bir kaya sesi gibi, ama uçan kuş sesi değil.

But like a beautiful woman Definitely not like a bird.

Güzel bir kadın gibi Kesinlike kuş gibi değil..

That's a long way for such a small bird.

Böyle küçük bir kuş için uzun bir yol.

Oh, like a little bird!

Küçük bir kuş gibi.

There was a bird and a blind girl.

Bir kuş ve kör bir kız vardı.

I know, and I wanna do that too, but what about the bird?

Onu ben de yapmak istiyorum ama. kuşa ne olacak?

This is not my bird.

Bu benim kuş değil.

Look, this is my bird, right?

Hayır. Bak, bu benim kuş, değil mi?