Brennan

This is Agent Booth and Dr. Brennan, they want to ask you about Amanda.

Bunlar Ajan Booth ve Dr. Brennan, Amanda hakkında bir şey sormak istiyorlar.

Agent Booth and Dr. Brennan would like to ask you a few questions.

Ajan Booth ve Dr. Brennan, sana birkaç soru sormak istiyor.

Guys, I have a little Christmas surprise for Dale and Brennan.

Arkadaşlar, Dale ve Brennan için küçük bir Noel sürprizim var.

Is this really necessary, Dr. Brennan?

Bu gerçekten gerekli mi, Dr. Brennan? Dr.

Dr. Brennan, may I ask a personal question?

Dr. Brennan, size kişisel bir soru sorabilir miyim?

I never saw the note. And obviously Mrs Brennan is not familiar What?

Ben notu hiç görmedim. Besbelli ki Bayan Brennan da aşina Ne?

It's a pleasure to finally meet you, Dr. Brennan.

Sonunda sizinle tanışmak bir zevkti, dr. Brennan.

Dr. Brennan, you know what else is missing from this tank?

Dr. Brennan. O su tankında başka ne eksik biliyor musun?

Good night, Dr. Brennan.

İyi geceler, Dr. Brennan.

Good afternoon, Dr. Brennan.

İyi günler, Dr. Brennan.