English-Turkish translations for British:

İngiliz · other translations

British İngiliz

Writing a certain British Secret Agent would be a very big opportunity for me.

İngiliz gizli ajan kitabı yazmak benim için çok büyük bir fırsat.

British intelligence isn't here to arrest me.

İngiliz istihbarat beni tutuklamak için burada değil.

It's a very famous British dessert.

Çok ünlü bir İngiliz tatlısıdır.

Click to see more example sentences