Bryan

His name's Bryan MacKenzie, and he's this completely wonderful, wonderful, amazing man.

İsmi de Bryan MacKenzie. Tam anlamıyla harika ve muhteşem bir adam.

William Howard Taft, William Jennings Bryan,

William Howard Taft, William Jennings Bryan,

Oh, my god, I'm not doing that anymore, Bryan and you know it.

Aman Tanrım, artık bunu yapmıyorum, Bryan ve sen bunu biliyorsun.

Mr. Bryan Martin, ladies and gentlemen.

Bay Bryan Martin, Bayanlar ve baylar.

He is my brother, Bryan, and he is in trouble.

O benim kardeşim Bryan, ve onun başı belada.

Do you know what happens when a star dies, Bryan?

Bir yıldız öldüğünde ne olur, biliyor musun Bryan?

Thanks for coming down, Bryan.

Geldiğin için sağ ol, Bryan.

He's my brother. Bryan.

O benim kardeşim Bryan.

William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, whoever.

William Howard Taft, William Jennings Bryant William Tell, her kimse.

By the way, we're opening for Bryan Metro at the Greek tonight.

Bu arada bu gece The Greek'te Bryan Metro için açılış yapıyoruz.