Calf's

It's a little golden calf, Grandfather, with horns!

Büyükbaba, boynuzları olan küçük bir altın buzağı!

This isn't Vanessa's calf.

Vanessa'nın danası değil bu.

Dreaming of some other head a calf's head in a vinegar sauce.

Başka bir kafa hayal ediyor Sirke soslu bir dana kafası

The calf's too big We'll lose them both.

Bu buzağı çok büyük. İkisini de kaybedeceğiz.

I am Stone Calf's woman.

Ben Kaya Dana'nın kadınıyım.

The calf is Littlespot, Willy's brother.

Yavru olan Küçük Benek, Willy'nin erkek kardeşi.

That calf's out of a Chisum cow.

Bu dana, bir Chisum ineğinden doğmuş.

Calf that's great.

Baldır. Çok iyi.

A jar of calf's-foot jelly?

Bir kavanoz kuşüzümü jelatini?

Stone Calf's woman, she's white.

Kaya Dana'nın karısı beyaz.