Calvin

My name is CC Baxter: C for Calvin, C for Clifford. But most people call me Bud.

Adım CC Baxter.Calvin için C, bir de Clifford için C.Ama bir çok insan bana Bud der..

C for Calvin, C for Clifford. But most people call me Bud.

Calvin için C, bir de Clifford için C.Ama birçok insan bana, Bud der

You're not a very powerful witch, are you, Calvin?

Sen pek de güçlü bir cadı değilsin, değil mi Calvin?

Detective Calvin Stark is considered armed and dangerous.

Dedektif Calvin Stark'ın silahlı ve tehlikeli olduğu sanılıyor.

I'm Calvin Klein and I think you should be my next underwear model.

Ben Calvin Klein Ve ben sıradaki çamaşırı modelim olman gerektiğini düşünüyorum.

Seriously, Calvin, do yourself a favor.

Cidden Calvin, kendine bir iyilik yap.

Calvin wanted to meet up for dinner last night.

Calvin dün gece, akşam yemeği için buluşmak istiyordu.

She seems to have a better memory than you do, Calvin.

Görünüşe göre onun senden daha iyi bir hafızası var, Calvin.

Theodore Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover

Theodore Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover

Reverend Calvin, meet Detectives Burkhardt and Griffin.

Peder Calvin. Dedektif Burkhardt ve Griffin.