Cardassian

A Cardassian transport will deliver the Bajoran prisoners within five hours.

Bir Kardasyan ulaşım aracı, Bajoran tutsakları beş saat içinde teslim edecek.

A Cardassian ship with a cloaking device?

Gizlenme cihazı olan bir Kardasya gemisi mi?

He saved my Iife once near the Cardassian border.

Bir kere hayatımı kurtarmıştı Kardasya sınırı yakınında.

Without a doubt the finest Cardassian novel ever written.

Hiç şüphesiz şimdiye kadar yazılmış en iyi Kardasya romanı.

Captain, there's a Cardassian ship approaching.

Kaptan, Kardasyalı bir gemi yaklaşıyor.

An accident involving a Cardassian ship in Bajoran space?

Bajoran uzayında, bir Kardasyan gemisinin karıştığı bir kaza mı?

We have a Cardassian warship approaching fast.

Hızla yaklaşan bir Kardasyan savaş gemisi var.

Starfleet Intelligence believes that the Cardassians are developing a metagenic weapon.

Yıldız Filosu İstihbaratı Cardassianların meta genetik bir silah geliştirdiklerini düşünüyor.

There's nothing wrong with being a Cardassian.

Kardasyalı olmanın yanlış bir tarafı yok.

An armed group of Indians has taken two Cardassian prisoners.

Bir grup silahlı Kızılderili iki Kardasyalıyı esir aldı.