Carlos

Carlos, I have a warrant to search this house, are you the only one in the house?

Carlos, bu evi aramak için arama emrim var. evde bir tek sen mi varsın?

Listen, Carlos is a great artist And a friend of this family

Dinle, Carlos büyük bir sanatçı ve bu ailenin bir dostu.

Listen, if this works and Carlos comes back, what do we do with

Dinle, Eğer bu çalışır ve Carlos da geri gelirse, ne yapacağız.

He left yesterday with Carlos and hasn't come back yet.

O dün Carlos ile gitti ve henüz geri gelmedi.

Okay, Mike, Carlos and I are just friends.

Tamam, Mike, Carlos ve ben sadece arkadaşız.

There's something I need to tell you, Carlos.

Sana söylemem gereken bir şey var, Carlos.

That's a very sweet offer, Carlos, but not now.

Bu çok güzel bir öneri Carlos, fakat şimdi değil.

This is my handsome husband, Carlos.

Bu benim yakışıklı kocam Carlos.

This is a big problem, Carlos.

Bu büyük bir sorun Carlos.

Does the name Carlos mean anything to you?

Carlos ismi sana bir şey ifade ediyor mu?