English-Turkish translations for Caucasian:

Kafkas · Kafkasyalı · other translations

Caucasian Kafkas

Three black males, one Caucasian female in a yellow dress.

Üç siyah erkek, ve bir sarı elbiseli Kafkas kadın.

High on a Caucasian Mountain peak lived an eagle.

Yüksek Kafkas dağlarının tepesinde bir kartal yaşarmış.

White Caucasian male with severe lacerations on his face and abdomen.

Beyaz, Kafkas erkek. Yüzünde ve karnında derin kesikler var.

Click to see more example sentences
Caucasian Kafkasyalı

Male Caucasian, armed and very dangerous, holding female hostage.

Kafkasyalı erkek, silahlı ve çok tehlikeli, elinde kadın rehine var.

What, Chinese and Caucasian?

Ne? Çinli ve Kafkasyalı?

The prominent brow ridge and the slanted frontal bone indicate the victim is a Caucasian male.

Belirgin alın çıkıntısı ve eğimli ön kemik kurbanın Kafkasyalı bir erkek olduğunu gösteriyor.

Click to see more example sentences