Cefalùs

And this is Don Calogero, intruder in the Cefalù Palace, husband of Aunt Fifidda, my father's sister.

Ve bu da Don Calogero Cefalu Malikanesinin davetsiz misafıri. Babamın kız kardeşi Fifıdda Teyzenin kocası.

They say the Cefalùs were avid hunters, avid eaters, and avid well, just avid.

Diyorlar ki, Cefalus'lar açgözlü avcılardır açgözlü oburlardır ve açgözlü neyse, sadece açgözlü.

Here's my father, Baron Don Gaetano Cefalù.

O benim babam, Baron Don Gaetano Cefalu.