Chandler

This is my colleague, Detective Inspector Chandler.

Bu benim meslektaşım, Dedektif Müfettiş Chandler.

I'm sorry, Chandler, but this is really important to me.

Üzgünüm Chandler, ama bu benim için gerçekten önemli.

It's a surprise, Mr. Chandler, but a great pleasure seeing you here.

Sizi burada görmek bir sürpriz ve büyük bir zevk oldu Bay Chandler.

Look, Monica and Chandler really love this house.

Bak, Monica ve Chandler bu evi çok seviyor.

May I ask you a question, Mr. Chandler?

Sana bir soru sorabilir miyim, Bay Chandler?

Actually, I'm Detective Chandler, and this is Detective Vargas.

Aslında ben Dedektif Chandler bu da Dedektif Vargas.

I need you to arrange an exclusive between Vanessa Chandler and the President.

Özel bir görüşme ayarlaman lazım Vanessa Chandler ve Başkan arasında.

Because I'm a teacher. She's a student. CHANDLER:

Çünkü ben bir öğretmenim, o da öğrenci.

Thank you for coming, Mr. Chandler.

Geldiğin için sağ ol, Bay Chandler.

Thank you for the breakfast, Mr. Chandler.

Kahvaltı için sağ ol, Bay Chandler.