Charles

Charles, I know you're upset that your father took his company back, but give him a chance.

Charles, Baban şirketini geri aldığı için, üzgün olduğunu biliyorum, ama ona bir şans ver.

At that horrible dinner seemed like, something might be going on between Ivy and little Charles.

Şu korkunç yemekte. Ivy ve Küçük Charles arasında bir şeyler olabilir gibi geldi.

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

Is there something you'd like to tell me, Charles?

Bana söylemek istediğin bir şey var mı, Charles?

Hello, Mr. And Mrs. Charles.

Merhaba Bay ve Bayan Charles.

Good night, Charles, and thank you for the wonderful present.

İyi geceler, Charles, Bu harikulade hediye için teşekkürler.

Charles, your father told me what you did this morning, and I'm not pleased about it.

Charles, baban bu sabah ne yaptığını bana söyledi, ve bu beni pek memnun etmedi.

His real name is Charles Lee ray.

Onun gerçek adı Charles Lee Ray.

Good evening, Mr. Charles.

İyi akşamlar Bay Charles.

Charles never told me his name, but I know that he's out there.

Charles bana adını hiç söylemedi ama biliyorum öyle biri var.