Charlotte

Charlotte wanted to give him a poem and I wanted to ask him about his oldest daughter.

Charlotte ona bir şiir vermek istedi ve ben de ona en büyük kızı hakkında bir şeyler sormak istedim.

Charlotte said she had something important She wanted to talk to me about,

Charlotte bana, benimle önemli bir şey hakkında konuşmak istediğini söyledi.

Here is my other daughter Charlotte and her husband, Mr Palmer!

Bu benim diğer kızım Charlotte ve onun kocası, Bay Palmer!

Charlotte, that's not a good idea right now.

Charlotte, bu iyi bir fikir değil. Hadi ama.

You've been a good friend To the family, Charlotte especially.

Bu aile için iyi bir arkadaş oldun özellikle de Charlotte için.

That would be a nightmare for a normal woman, and she's Charlotte.

Normal bir kadın için bile kabus, bir de düşün ki o Charlotte yani.

Charlotte, what really happened that night?

Charlotte, gerçekten o gece ne oldu?

Charlotte, come back. I need you; please come back.

Charlotte geri dön, sana ihtiyacım var, lütfen geri dön.

Charlotte, would you excuse us for a minute?

Charlotte, bize bir dakika izin verir misin?

It's nice to see you again, Charlotte.

Seni tekrar görmek çok güzel Charlotte.