Coburn's

My name's Anne Coburn.

Benim adım Anne Coburn.

My real name's Alex Coburn.

Gerçek adım Alex Coburn.

She's Rh-negative and Coburn's worried about Rh incompatibility.

O Rh negatif ve Coburn Rh uyuşmazlığından endişeleniyor.

Folks, I'm sorry but Dr. Coburn's been called into delivery.

Millet, üzgünüm ama Dr. Coburn acil bir doğuma gitti.