Conservatives

You're not really a conservative.

Sen gerçek bir muhafazakâr değilsin.

This is not conservative Marvin talking.

Bu muhafazakar Marvin'in konuşması değil,

I'm too conservative, is my problem.

Ben çok tutucuyum. Benim sorunum bu.

Isn't it a bit conservative?

Biraz tutucu değil mi?

Everything has changed now, there's a new relationship between conservatives and Peronists.

Artık her şey değişti, şimdi muhafazakârlar ve Peronistler arasında yeni bir ilişki var.

This is a conservative club.

Burası muhafazakar bir kulüp.

Are you really conservative, darling?

Sen gerçekten tutucu musun, hayatım?

So young and so conservative.

Çok genç ve muhafazakâr.

This is a conservative firm.

Burası tutucu bir firma.

I am a conservative republican!

Ben muhafazakar bir cumhuriyetçiyim.