Darren

Then one day, a kid named Darren Walsh made the biggest mistake of his life.

Sonra bir gün, Darren Walsh adında bir çocuk hayatının en büyük hatasını yaptı.

Hey, Darren, do you think that this outfit looks better on her, or this?

Hey, Darren, sence bu kıyafet mi daha iyi duruyor yoksa bu mu?

Darren, being nice for other people is not the same as being nice to them.

Darren, diğer insanlara için iyi olmak onlara karşı iyi olmakla aynı şey değil.

That's me. I'm Darren Shan, and this is my story.

Bu da benim, ben Darren Shan, ve bu da benim hikayem.

I'm Darren Shan, and this is my story.

Adım Darren Shan ve bu benim hikayem.

Darren, look, I know what happened between us scares you, okay?

Darren bak, aramızda seni korkutacak ne olduğunu biliyorum, tamam mı?

Hi, my name is Darren Allen.

Merhaba benim adım Darren Allen.

I wanted to see Darren that night, okay?

O gece Darren'ı görmek istedim, tamam mı?

Mother died of renal failure three years ago, so Travis was Darren's legal guardian.

Annesi üç yıl önce böbrek yetmezliğinden ölmüş. Travis, Darren'in yasal vasisiymiş.

And then this isn't you, is it, Darren?

Sonra bu sen değilsin, değil mi Darren?