Deadliest

It's the deadliest game.

Bu ölümcül bir oyun.

I'm the deadliest woman in the world.

Ben dünya üzelrindekl en ölümcül kadınım.

So he's not the deadliest.

O zaman en amansızı o değil.

Everyone wants the deadliest gun.

Herkes en ölümcül silahı istiyor.

This virus is the Deadliest ever created.

Bu virüs yaratılan en ölümcül şey.

House to house is the deadliest job here, man.

Ev ev gezilecek, bu en ölümcül adamım!

Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.

Elimizdeki en ölümcül silah eksiksiz ve doğru bir profildir.

It's like the deadliest batch. See?

Bu "En Ölümcül Hamur Pişirimi" gibi.

And the deadliest weapon of them all

Ve hepsinin içindeki en ölümcül silah

Hippos, the deadliest animal in Africa.

Su aygırı.. Afrikanın en ölümcül hayvanı..