Duchesse

I'm supposed to be the Grand Duchess Anastasia but I think I look more like the Chrysler Building.

Büyük Düşes Anastasia gibi olmam gerekiyordu ama sanırım daha çok bir Chrysler binası gibi görünüyorum.

Which means that the Duchess of Milan is once more available for your Majesty's bed.

Bu, Milan Düşesi bir kez daha Majestelerinin yatağı için müsait anlamına geliyor.

Duchess, Master Jedi, it's been a long trip.

Düşes, Üstad Jedi, uzun bir yolculuk oldu.

Here for a visit, or has peace betrayed you too, Duchess?

Ziyaret için mi buradasın, yoksa barış sana da ihanet etti Düşes?

I shall have many more, Duchess Cecily, and the next one shall be a boy.

Daha çok çocuğum olacak, Düşes Cecily ve bir dahaki de bir oğlan olacak.

If you're the grand duchess, then I'm the grand duke.

Eğer siz grand düşesseniz, o zaman ben de grand düküm.

Good evening, Duchess.

İyi akşamlar Düşes.

The Duke and Duchess of Devonshire and Lady Elizabeth Foster.

Devonshire Dükü ve Düşesi ve Leydi Elizabeth Foster.

They brought me a duchess once.

Onlar bana getirdi. Bir kez bir düşes.

But she's a duchess.

Ama o bir düşes.