Elaine

I want to talk to you now, not as Elaine, studio head, but as Elaine, ex-wife hey, second ex-wife.

Şimdi seninle stüdyo sorumlusu Elaine olarak değil eski karın Elaine olarak konuşmak istiyorum. Hey, ikinci eski karın.

You know, Elaine, you're a very talented young woman and, quite frankly

Elaine, sen çok yetenekli bir genç kadınsın ve açık konuşmak gerekirse

Finally, this young lady is Donna daughter of my best friends, Ron and Elaine.

Son olarak, bu genç hanım Donna En iyi arkadaşlarım, Ron ve Elaine'in kızları.

Hey, Elaine, do you have some free time tomorrow afternoon?

Hey, Elaine, yarın öğleden sonra boş vaktin var mı?

Elaine, we're doing some very interesting things right now.

Elaine, şu an çok ilginç bir şeyler yapıyoruz.

Elaine, I bought this house because I love this house.

Elaine, bu evi aldım çünkü bu evi seviyorum.

Elaine. Always a pleasure to see you.

Elaine, seni görmek her zaman bir zevk.

Elaine, ego te baptiso in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Elaine ego te baptiso in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

What about you and Elaine?

Sen ve Elaine ne olacak?

Elaine, what are you doing here?

Elaine, senin burada ne işin var?