Elvis

Elvis, I'm gonna tell you this, and then I don't ever wanna see you again.

Elvis, sana şunu söyleyeceğim, ve bir daha seni bir daha görmek istemiyorum.

You wanted to see the Elvis sandwich, too, didn't you?

Sen de Elvis sandviçini görmek istedin, değil mi?

How is Elvis, and have you seen him lately?

Elvis nasıl? Ve onu son zamanlarda gördün mü?

Elvis. I'm sorry, baby. Give me a kiss.

Elvis Özür dilerim bebeğim Bir öpücük ver

When was the last time you had a hit, Elvis?

Sen en son ne zaman bir hit yaptın Elvis?

Maestro Elvis, welcome back to Vegas, it's so good to see you.

Maestro Elvis, hoş geldiniz sizi burada görmek çok güzel.

Actually, I know a lot about you, Elvis.

Aslında, senin hakkında çok şey biliyorum Elvis

That's right, Mr. Elvis Presley with one of my personal early, early morning favorites

Bu doğru. Bay Elvis Presley. Sabahın erken saatleri için benim favorilerimden biri.

Ladies and gentlemen, Mr. Burt Bacharach and Mr. Elvis Costello.

Bayanlar ve Baylar, Bay Burt Bacharach ve Bay Elvis Costello.

Elvis sees him, he says, Yeah, you're my brother.

Elvis onu görür ve, "Evet, sen benim kardeşimsin.