Eric

And please don't say make a list, because Eric and Elliot already tried that.

Ve sakın bir liste yapmamı söyleme, çünkü Eric ve Elliot bunu çoktan denedi.

Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona and Old Blue Eyes himself, Mr Frank Sinatra.

Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona ve Yaşlı Mavi Göz, Bay Frank Sinatra.

Please, don't say make a list. Eric and Elliot already tried that.

Ve lütfen bir liste yapmamı söyleme çünkü Eric ve Elliot çoktan bunu denedi.

But Eric and I have everything under control.

Ama Eric ve ben her şeyi kontrol altında bulunmaktadır.

Eric, you know what your problem is?

Eric, Senin sorunun ne biliyor musun?

Eric, I love you, and I wanna be with you forever.

Eric, seni seviyorum ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum.

I'm really happy about this, Eric, and you should be too.

Bu yüzden çok mutluyum, Eric. Sen de mutlu olmalısın.

Look, I have a father and his name is Eric.

Bak, bir babam var ve adı da Eric.

Oh, well actually Eric and I aren't Eric and I anymore.

Aslında Eric ve ben artık "Eric ve ben" değiliz.

Eric, are are you sure this is a good idea?

Eric, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin?