English-Turkish translations for European:

Avrupa · Avrupalı · Avrupai · other translations

European Avrupa

There won't always be a European war, but there'll always be an Empire.

Her zaman, bir Avrupa savaşı olmayacak ama her zaman bir imparatorluk olacak.

ln Europe we've got a new thing, the European Union.

Avrupa'da şimdi yeni bir şey var, Avrupa Birliği.

This year's European summit was particularly interesting.

Bu yılki Avrupa Zirvesi özellikle çok ilginçti.

Click to see more example sentences
European Avrupalı

Well, among my friends there is one Japanese martial artist and one European martial artist

Şey, arkadaşlarımın arasında bir Japon savaş sanatçısı var ve bir Avrupalı savaş sanatçısı.

What are you some kind of generic European hybrid?

Sen bir tür genel Avrupalı melez misin?

Do you have Eastern European girl, Czech girl?

Doğu Avrupalı bir kız, bir Çek kızı var mı?

Click to see more example sentences
European Avrupai

This city is so beautifully European.

Bu şehir çok Avrupai, güzel bir şehir.

It's very European.

Bu çok Avrupai.

Very European of you.

Çok Avrupai bir davranış.