Ferrari

Yeah, well, I had a little problem with the ferrari. already? yep.

Evet, Ferrari ile ufak bir sorun oldu da. Şimdiden mi? Evet.

Yeah, well, I had a little problem with the Ferrari.

Evet, Ferrari ile ufak bir sorun oldu da.

Now Ferrari take this whole engine noise business very, very seriously.

Şimdi Ferrari tüm bu motor sesi işini çok çok ciddiye alıyor.

This is not a Ferrari.

Bu bir Ferrari değil.

When a big car is stolen say a BMW or a Ferrari what happens to it?

Önemli bir araba çalındığında mesela bir BMW ya da bir Ferrari ona ne olur?

When's the last time you saw two priests driving a Ferrari?

En son ne zaman Ferrari kullanan iki rahip gördün?

One other thing, your secret partner Mario Andretti Friedman wrecked the goddamn Ferrari.

Bir şey daha var, gizli ortağın Mario Andretti Friedman kahrolası Ferrari'yi dağıttı.

It's a Ford, not a Ferrari!

Bu bir Ford, Ferrari değil!

Ezra, you were given a Ferrari and your people treated it like a lawn mower.

Ezra size bir Ferrari verildi ve siz onu çim biçme makinesi gibi kullandınız.

Gentlemen, these are your prom dates, April and Ferrari.

Beyler, bunlar sizin balo kavalyeniz, April ve Ferrari.