Florrick

Whoa, whoa, whoa, Mrs. Florrick, as I said before, this is not a regular trial.

Yavaşlayın Bayan Florrick, daha önce de dediğim gibi bu olağan bir duruşma değil.

Mrs. Florrick, if you don't mind, Charles and I have another matter to discuss.

Bayan Florrick, eğer sizin için sorun yoksa, Charles ve benim konuşacak başka bir konumuz var.

Yes, for Alicia Florrick and Diane Lockhart.

Evet, Alicia Florrick ve Diane Lockhart için.

This is my colleague, Alicia Florrick.

Evet. Bu benim arkadaşım, Alicia Florrick.

Is there something else, Mrs. Florrick?

Başka bir şey var mı, Bayan Florrick?

Alicia Florrick and Diane Lockhart.

Alicia Florrick ve Diane Lockhart.

Mrs. Florrick asked you a question.

Bayan Florrick sana bir soru sordu.

Good night, Mrs. Florrick.

İyi geceler, Bayan Florrick.

Alicia Florrick and Will Gardner, please.

Alicia Florrick ve Will Gardner lütfen.

Is that really necessary, Mrs. Florrick?

Buna gerçekten gerek var Bayan Florrick?