Fogg

No, Mr. Fogg will lose much more than that.

Hayır. Bay Fogg bundan çok daha fazlasını kaybedecek.

Mr. Fogg, please join us.

Bay Fogg, lütfen bize katılın.

Mr. Fogg will lose much more than that

Bay Fogg bundan çok daha fazlasını kaybedecek.

Mr. Fogg, are you sure?

Bay Fogg, emin misiniz?

An unexpected pleasure to meet you here, Mr. Fogg.

Sizinle burada karşılaşmak ne umulmadık bir zevk Bay Fogg.

But Mr. Fogg not on board.

Ama Bay Fogg güvertede değil.

Mr. Fogg is the fastest way.

Bay Fogg bunun en hızlı yolu.

Mr. Fogg, my name is Orville Wright.

Cidden mi? "Bay Fogg, adım Orville Wright.

Mr. Fogg, you are a noble, precise gentleman.

Bay Fogg, siz asil ve titiz bir beyefendisiniz.

Just as I always suspected, Fogg

Her zaman söylediğim gibi, Fogg