Frenchmen

Czechs, Poles, Russians, Frenchmen, Belgians and Italians forced to work underground.

Çekler, Polonyalılar, Ruslar, Fransızlar, Belçikalılar ve İtalyanlar yeraltında çalışmaya zorlanıyordu.

The inspiration, of course, belongs to Victor Hugo, and Victor Hugo inspired two Frenchmen, they had to be French, of course,

Tabii ki ilham kaynağımız Victor Hugo, Victor Hugo da iki Fransız'a ilham verdi, ki tabii ki Fransız olacaklardı,

Because of her, thousands of Frenchmen will be free someday.

Onun sayesinde bir gün binlerce Fransız özgür olacak.

No drinking, no smoking, and no holiday romances with dirty Frenchmen.

İçki, sigara ve ahlaksız Fransız erkekleriyle tatil aşkları yok.

Tomorrow a group of Frenchmen will be trading in Saigon.

Yarın bir grup Fransız için Saygon'a gelecek.

Englishmen, Frenchmen And the usual spies.

İngilizler, Fransızlar ve her zamanki casuslar.

Are all the Frenchmen as witty as you, Your Majesty?

Tüm Fransız erkekleri sizin kadar nükteli mi Majesteleri?

I do think Frenchmen are so rude. Don't you, Venetia?

Fransızlar çok kaba insanlar, öyle değil mi Venetia?

If you're Frenchmen, join us!

Fransız iseniz, katılın bize!

Frenchmen are bad and stupid.

Fransızlar hem kötü hem aptal.