Fuses

Oh, eh, gunpowder, nitroglycerin notepads, fuses, wicks, glue and paper clips big ones.

Barut, nitrogliserin, fitiller, sigortalar, yapıştırıcı, ve kağıt kıskançları büyük boy.

Oh, gunpowder, nitroglycerin, notepads, fuses, wicks, glue, and Paper clips. Big ones.

Barut, nitrogliserin, fitiller, sigortalar, yapıştırıcı, ve kağıt kıskançları Büyük boy.

A cybernetic body fused with a human neural system

İnsan sinir sistemi ile kaynaşmış sibernetik bir vücut

After fusing with Vaatu, Unalaq became a dark Avatar and ripped Korra and Raava apart.

Vaatu ile birleştikten sonra Unalaq karanlık Avatar'a dönüşmüş ve Korra ve Raava'yı birbirinden ayırmıştır.

Rhythm and blues fuse.

Ritim ve blues fuse.

It had a little white fuse.

Küçük beyaz bir fünyesi vardı.

This is an old fuse box.

Bu eski bir sigorta kutusu.

Where's the goddamn fuse box?

Kahrolası sigorta kutusu nerede?

Fuse is set for exactly five minutes, ten seconds.

Fünye tam beş dakika on saniyeye ayarlandı.

Where's the fuse box, Larry?

Sigorta kutusu nerede, Larry?